DAVETLİ KONUŞMACILAR
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
aaaa
NEFRET SUÇLARI
Dünya genelinde 1990'lı yılların sonlarına doğru ise nefret yasalarının kapsamı genişletilerek ırk, renk, etnik köken, uyruk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel ve zihinsel engel gibi farklılıklar da yasa kapsamına alınmıştır. Toplumda baskı görmeye açık, savunmasız grupların, diğer grupların ve sınıfların önyargıya dayanan her türlü saldırılarına karşı güvence altına alınması gereği doğmuştur. Nefret suçları her ne kadar bireylere karşı işleniyorsa da aslen hedef alınan o bireyin üyesi olduğu sosyal gruptur.
Nefret suçları oldukça özeldir. Çünkü fail nefret suçunu gerçekleştirirken mağdur ve mağdurun ait olduğu topluma yönelik bir mesaj yollar. Bu sonuç olarak nefret suçlarının diğer suçlardan farklı bir şekilde yapılması gerektiğini ve farklı bir yasal yaklaşımla meşrulaştırılması gerektiği anlamına gelir. Nefret suçları önyargının şiddet manifestosudur.
SPORDA NEFRET SUÇLARI
Spor, bizatihi nefret üretmez, sporun bileşenleri (Oyuncu – Antrenör – Yönetici – Taraftar vb. gibi) spor ortamının müsait zeminde içlerinin derinliklerinde barındırdıkları "nefret suçunu" sergilerler. Spor, barış - dostluk – kardeşlik gibi pozitif değerler sunarken, bu değerlerin tam karşıtı nefret suçlarının da spor sahalarında varlığı artık inkâr edilemez bir gerçektir.
Sporda Nefret Suçları genel anlamda kategorize edildiğinde;
1. Irkçılık,
2. Ayrımcılık,
3. Aşağılama,
4. Yabancı Düşmanlığı,
5. İslamafobi.
Spor; cinsiyet, ırk, yaş, engel, din ve inanç, cinsel tercih ve sosyal ya da ekonomik durum ayrımı gözetmeksizin her vatandaşı kapsamaktadır.
yukari