Anasayfa » Nefret Suçları » Nefret Suçları Nedir?
NEFRET SUÇLARI TEMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ

Dünya genelinde 1990'lı yılların sonlarına doğru ise nefret yasalarının kapsamı genişletilerek ırk, renk, etnik köken, uyruk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, fiziksel ve zihinsel engel gibi farklılıklar da yasa kapsamına alınmıştır. Toplumda baskı görmeye açık, savunmasız grupların, diğer grupların ve sınıfların önyargıya dayanan her türlü saldırılarına karşı güvence altına alınması gereği doğmuştur. Nefret suçları her ne kadar bireylere karşı işleniyorsa da aslen hedef alınan o bireyin üyesi olduğu sosyal gruptur.

Ekim 2006'dan itibaren gelişmeleri takip etmek ve nefret suçlarını önlemek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), bir internet sitesi aracılığıyla (TANDIS – Tolerance and Non-Discrimination Information System http://tandis.odihr.pl ) yaşanan gelişmeleri takip etmektedir. AGİT nefret suçlarını önlemek için hazırladığı kılavuzda "nefret suçlarını" aynı zamanda "önyargı suçları" olarak da tanımlamaktadır.

Nefret suçları oldukça özeldir. Çünkü fail nefret suçunu gerçekleştirirken mağdur ve mağdurun ait olduğu topluma yönelik bir mesaj yollar. Bu sonuç olarak nefret suçlarının diğer suçlardan farklı bir şekilde yapılması gerektiğini ve farklı bir yasal yaklaşımla meşrulaştırılması gerektiği anlamına gelir. Nefret suçları önyargının şiddet manifestosudur.
 
yukari